Een beter klimaat met minder energie.

 

Klimaat

De organisatie van de Klimaatborrels is gebaseerd op de overtuiging dat er iets goed mis is met de wijze waarop de mens de leefomgeving gebruikt. Het moet anders en dat proces dient zo snel mogelijk te worden ingezet.

Duidelijk is ook dat het niet ‘zomaar’ gaat. 


Energiebesparing

In het rijtje van “trias energetica” staat energiebesparing op nummer 1. Immers, de hoeveelheid energie die je niet verbruikt hoef je ook niet duurzaam op te wekken.

De hoeveelheid energie die uiteindelijk nodig is, kan vervolgens het beste duurzaam worden opgewekt met eigen middelen of worden geleverd door derden.

Ver rest het efficiënt inzetten van fossiele brandstoffen.


Methodiek klimaatborrels

Energie in beweging” is het eindrapport van De Nationale DenkTank dat is gepresenteerd op 7 december 2009. Dit rapport rechtvaardigt de werkwijze van de klimaatborrels op een prachtige wijze. “Energie in Beweging” is volledig ondersteund door wetenschappelijk onderzoek, interviews met deskundigen en enquêtes.


Het artikel van Robert B. Cialdini, “Descriptive Social Norms As Underappreciated Sources Of Social Control”, van juni 2007, gaat in op de benaderingswijze van gedragsverandering. Tijdens de Klimaatborrels proberen we hier nauwlettend rekening mee te houden.


Model van gedragsverandering


Bron: Agentschap.nl, Studiedag Energiebesparing door gedragsverandering 2010.


Maatwerk in 5 stappen

Het gedragsveranderingsproces vindt in 5 stappen plaats. Ieder mens doet dit (of niet) op zijn/haar eigen moment. De één doorloopt de 5 stappen snel, de ander traag: de één in 3 weken, de ander in 3 jaar.


Elke stap in dit proces behoeft een andere aanpak, met verschillende middelen.

Iemand die juist bewust is, hoef je niet direct een offerte onder de neus te duwen. Deze persoon gaat daarover nog niet een beslissing nemen. Er is zelfs een kans dat hij/zij afhaakt door het overweldigende informatie-aanbod.


Dit houdt in dat de energiecoach/adviseur heel snel moet herkennen waar de klant zich bevindt. Vervolgens moet de energiecoach/adviseur hierop maatwerk bieden, om de klant met de juiste aanpak te bedienen. Elke stap een eigen pakketje van maatregelen en iedereen op zijn/haar eigen moment.  

 
Links.html
Organisatie.html
Agenda.html
Programma.html
Klimaatborrel.html
Klimaatborrels.html
WelkomKlimaatborrels.html
KlimaatborrelKlimaatborrel.html
ProgrammaProgramma.html
OrganisatieOrganisatie.html
LinksLinks.html
AgendaAgenda.html
Inhoud_%26_tips.html
Inhoud & tipsInhoud_%26_tips.html
Achtergronden